Promores

advies bij toezicht en handhaving

Waar mensen samen leven zijn er regels. In het gezin, op school, op straat, in het verkeer, op het werk, op de sportvereniging… regels zijn overal.

Regels zijn er in allerlei gedaantes. Informeel of formeel. Ongeschreven of opgeschreven in reglementen of wetboeken. Vanzelfsprekend of bestreden. Met of zonder sancties. Voor iedereen of voor een bepaalde groep. Regels zijn heel verschillend dus. Maar ze hebben ook iets gemeen: altijd zijn ze bedoeld om het samen-leven prettiger te maken. Veiliger, efficiënter, aangenamer.

Dus als iedereen zich nou gewoon aan de regels hield…

Tja. Helaas gebeurt dat niet. Regels zijn er om na te leven, maar ook om te overtreden. Hoe komt dat? En wat kun je daar dan aan doen? Strenger straffen? Of beter communiceren?
En wat zou in dèze situatie het beste werken? Hoe pakken we dat dan aan?

Lastige vragen, want het gaat hier over menselijk gedrag. En dat zit ingewikkelder in elkaar dan we geneigd zijn te denken. Bruikbare antwoorden vindt u dus niet aan de borreltafel, maar in de gedragswetenschap. Promores helpt u ze te vinden.

Promores adviseert gemeenten, provincies, bedrijven en andere organisaties over hoe zij hun toezicht- en handhavingstaken zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Steeds erop gericht de optimale balans te vinden tussen ‘zachte’ en ‘harde’ maatregelen. Tussen communicatie en sancties.

  • analyse
  • advies
  • uitvoering

huisregels – verkeersregels – veiligheidsvoorschriften – milieu-eisen – gedragscodes – convenanten – afspraken – wetten – voorschriften – algemene bepalingen – verboden – spelregels – wedstrijdreglementen – parkeerregime – handhavingsbeleid – waarschuwingen – boetes – maatregelen – aanschrijvingen – APV – …

“Het in potentie sterk preventieve effect van goed en slim toezicht wordt hoe dan ook nog te weinig benut.”

Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michels in “Hoofdzaken van het bestuursrecht” 
(Deventer: Kluwer 2011)